Bosch Supplies

De Greune 8
7483 PH Haaksbergen ( NL)
Tel: + 31 (0) 53 5728098
Mobile: + 31 (0) 653 266 809
E-mail: j.bosch@boschsupplies.nl
Creative Dutch
Service
Een doeltreffende en adequate service organisatie is van levensbelang voor onze klanten.
Bosch Supplies garandeert dan ook een 24 uur service.
De Service wordt in eerste instantie waargenomen door de firma Hacoplast.
Een kleine flexibele organisatie met veel ervaringen in de kunststofverwerkende industrie.
Zij kunnen U adequaat en doeltreffend helpen in geval van stilstand en/of andere storingen.

Tel.nr: 06-53266809 ( idem vr noodgevallen).
Mail: j.bosch@boschsupplies.nl

Kosten service:
Uiteraard worden er op alle producten garantie verleend.
In het geval van activiteiten die niet onder de garantie vallen, gelden de tarieven als aangegeven in de bijgaande pdf file.